W 1992 ukończyłem Policealne Studium Elektroniczne w Dęblinie. Studiowałem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz na Akademii Rolniczej w Lublinie. Na początku lat 90. podjąłem pracę jako chłodniarz, następnie rozpocząłem prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji, czym zajmuję się również do dziś.

W 2007 roku utworzyłem strukturę PiS w powiecie Ryckim i od tamtego czasu jestem pełnomocnikiem PiS na naszym terenie. Wówczas głównym priorytetem była dla mnie reaktywacja szpitala powiatowego w Rykach. Zostałem głównym inicjatorem odzyskania szpitala z rąk prywatnych, gdzie na tamten czas sytuacja w szpitalu była nie do pozazdroszczenia. Aktualnie szpital jest w dobrej kondycji – stale jest modernizowany i doposażany, tak aby jego funkcjonowanie było na wysokim poziomie i aby spełniał oczekiwania pacjentów.

W 2018 zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, w którym objąłem funkcję przewodniczącego klubu radnych swojego ugrupowania. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku kandydowałem do Sejmu w okręgu lubelskim, otrzymując 6020 głosów. Mandat posła IX kadencji objąłem w listopadzie 2022. Od grudnia 2022 r. jestem członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a także Komisji Obrony Narodowej.

Przez szereg lat będąc jeszcze radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego wspierałem wiele dobrych inwestycji realizowanych zarówno w moim okręgu jak i na terenie całego województwa. A mianowicie wspierałem budowę Straży Pożarnej w Rykach, doposażanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubelskiego w wozy strażackie oraz niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy. Protegowałem wdrażanie i uruchomienie programu Czyste Powietrze dla województwa lubelskiego. Jest mi niezmiernie miło, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Opowiadałem się również za poprawą infrastruktury drogowej w postaci budowy i remontu dróg, np.: S-19, S-17, budową obwodnicy Stężycy czy budową obwodnicy Dęblina Nr 801.

Jako Radny Sejmiku zainicjowałem pomysł przejęcia stawów w powiecie ryckim przez Instytut Rybactwa Śródlądowego i Rybołówstwa. Był to niewątpliwie proces złożony i trudny, ale po kilku latach, będąc już posłem na sejm udało się zrobić coś więcej w tej kwestii. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie będziemy mieli owoc tego w postaci stawu rekreacyjnego Buksa. Na takie przedsięwzięcie czekało wielu mieszkańców gminy Ryki i nie tylko. Warto podkreślić także, że obecnie staram się, aby na terenie gospodarstwa rybackiego powstało laboratorium Instytutu.

Aktualnie będąc posłem pełnię funkcję posła sprawozdawcy Komisji Obrony Narodowej. Niewątpliwie sprawy poczucia bezpieczeństwa i obronności kraju są mi bardzo bliskie. Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest dynamiczna, a poczucie bezpieczeństwa Polaków, w tym osób w regionie jest bardzo ważne. Z uwagi na to będę czynił starania, aby wciąż powstawały coraz to nowe jednostki, które przyczynią się do stabilizacji naszego kraju. Aktualnie priorytetem jest dla mnie uformowanie nowej jednostki przeciwlotniczej w Sobieszynie, która będzie zabezpieczała wykonywanie lotów oraz szkolenie na pobliskim lotnisku w Dęblinie. Jednostki wojskowe, które w czasach, kiedy wojna toczy się tuż za naszą wschodnią granicą są znaczącym elementem w naszym regionie oraz są gwarantem bezpieczeństwa i obronności kraju.

Zapowiedzią w poprzednich wyborach było utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego. Moje starania dążyły do tego, aby wesprzeć rolników, którzy na tamten czas mieli problem z wypłaceniem im zobowiązań od firmy Kampol-Fruit, która ma filie na terenie województwa lubelskiego. Po trudnych rozmowach sprawy stanęły w miejscu i aktualnie pomimo dobrych intencji, sprawa toczy się w sądzie. Obecnie cały czas ją monitoruję.

Mój okręg to głównie rolnictwo oraz przetwórstwo, które intensywnie wspieram. Duże zakłady takie jak m.in. Azoty w Puławach, które borykają się z problemami po wybuchu wojny na Ukrainie nie są mi obojętne.

Wdrożyliśmy program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania oraz program zwiększenia retencji wód, wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie. Działania te pomagają w zwalczaniu skutków suszy, szczególnie odczuwalnej w ostatnich latach.

Przez szereg lat dzięki współpracy zarówno z samorządem jak i sejmikiem województwa lubelskiego udało się zrealizować wiele inwestycji. Liczę, że po wygranych wyborach będę mógł kontynuować rozpoczęte działania i dalej wspierać rozwój naszego regionu.

W ostatnim czasie udało się pozyskać wysokie dotacje na renowacje zabytków tj. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Osobiście uważam, że zabytki są naszym dobrem narodowym i kulturowym, dlatego cieszę się z uzyskanych dotacji na ich remonty.

Podsumowując chciałbym podkreślić, że każdy głos oddany na mnie, jako kandydata do sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to głos za stabilizacją, dalszym rozwojem i współpracą, a także bezpieczeństwem naszych rodzin i obroną tradycyjnych wartości. Uzyskanie mandatu poselskiego umożliwi mi podejmowanie kolejnych działań, które przyczynią się do poprawy jakości życia i dalszego rozwoju oraz nowych inwestycji.

Biuro Posła Leszka Kowalczyka

ul. Karola Wojtyły 25 lok. 33
08-500 Ryki
woj. lubelskie

Kontakt

Telefon: 724 097 272
Mail: biuroposlakowalczyka@gmail.com

Media społecznościowe